فرم ثبت نام پزشک

فرم عضویت پزشک در دکترساینا

با دکتر ساینا می توانید بیماران خود را تبدیل به بیماران وفادار کنید، و تجربه و آسایش را به بیماران خود هدیه دهید. در دکتر ساینا شما می توانید از ظرفیت اجتماع کاربری موجود استفاده  و تخصص های خود را عرضه نمایید. با دکتر ساینا شما یک منشی دقیق ، خستگی ناپذیر و 24 ساعته خواهید داشت که می تواند باعث افزایش کارایی، اثربخشی و بهبود ارائه خدمات به مشتریان خواهد بود.

نام * 
نام خانوادگی * 
کد نظام پزشکی * 
تخصص * 
بیمه های طرف قرارداد
شماره تلفن همراه (صرفا جهت مشاهده مدیر سایت) * 
شماره تلفن مطب * 
آدرس مطب * 
نحوه آشنایی با دکتر ساینا *