سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

آدرس:

شهرکرد - خیابان دوازده محرم جنوبى - مجتمع پزشکى کوثر - طبقه ى سوم

تلفن تماس:

03832274444

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • تیر 1397
  • <
  • ترمیمى و زیبایى
  • اطفال
مجوز ها و تاییدیه ها