سانترال

  • آدرس خ قزوین -خ قلعه مرغی -کوچه شهیدزمانی -پلاک 1(ایستگاه مدرسه
  • تلفن 55655444 , 5655474
درباره آزمایشگاه