آزمایشگاه سانترال

  • آدرس خیابان قزوین -خیابان قلعه مرغی -کوچه شهیدزمانی -پلاک 1(ایستگاه مدرسه)
  • تلفن 55655444 , 5655474
درباره آزمایشگاه