آزمایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

  • آدرس شهریار شهرک اداری
  • تلفن 65269114
درباره آزمایشگاه