اختر

  • آدرس تهران- خیابان شریعتی.پل رومی خ. شریفی منش بن بست آذر-بیمارستان اختر ک.پ :۱۹٦۴٧۱۴۹۵٣
  • تلفن 22001072 , 22001075
درباره آزمایشگاه