حضرت فاطمه الزهرا

  • آدرس خ ایران کوچه شهید فیاض بخش پ 128
  • تلفن 33123264 , 362316
درباره آزمایشگاه