شبانه روزی عمار

  • آدرس خ ستار خان - خ بهبودی - نرسیده به چهار راه نصرت - ش 419
  • تلفن 66507913 , 66507914
درباره آزمایشگاه