تشخیص طبی حافظ

  • آدرس خ هلال احمر بین چهارراه نواب وچهارراه عباسی روبروی بیمارستان شهید فهمیده
  • تلفن 55666692
درباره آزمایشگاه