سلامشهر ابتدای خ 20متری امام مقابل بانک ملی ک5 کترقدیریان

  • آدرس سعادت آباد-بلوار24متری-خ چهارم غربی-پ4-واحد سوم شرقی
  • تلفن 66849821
درباره آزمایشگاه