آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی موعود

  • آدرس جاده خاوران نرسیده به پاكدشت خاورشهرفاز2 جنب كلانتری
  • تلفن 022124 , 70100
درباره آزمایشگاه