تهران مدلاب-تشخیص طبی

  • آدرس خ میر داماد-ساختمان مادام کوری - پ 164
  • تلفن 22229779
درباره آزمایشگاه