پاتوبیولوژی و تشخیص طبی و آسیب شناسی تشریحی بقراط

  • آدرس انتهای خ پیروزی-روبروی خ پنجم نیروی هوائی - ساختمان گلبرگ
  • تلفن 77475251
درباره آزمایشگاه