طرفه

  • آدرس بالاتراز میدان بهارستان خ بهارستان روبروی تبلیغات اسلامی
  • تلفن 77626550 , 77626559
درباره آزمایشگاه