آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر

  • آدرس بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاترازفلکه پونک نبش خ آزاده
  • تلفن 4418885 , 8
درباره آزمایشگاه