پاتوبیولوژی هیوا

  • آدرس خ شریعتی خ ظفر خ بهروز پلاک 62 واحد 2
  • تلفن 229222956
درباره آزمایشگاه