آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

  • آدرس خیابان شریعتی خیابان ظفر خیابان بهروز پلاک 62 واحد 2
  • تلفن 22922956
درباره آزمایشگاه