آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر(ع‍ج)

  • آدرس خیابان ولیعصر (ع‍ج ) روبروی پارک ساعی نبش کوچه آبشار پلاک1
  • تلفن 56368100
درباره آزمایشگاه