پاتوبیولوژی ولیعصر(ع‍ج

  • آدرس خ ولیعصر (ع‍ج ) روبروی پارک ساعی نبش کوچه آبشار پ1
  • تلفن 88675600
درباره آزمایشگاه