آزمایشگاه روانپزشکی ایران-نواب صفوی

  • آدرس تهران - کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج- بعد از کارخانه ارج
  • تلفن 44503395 , 9
درباره آزمایشگاه