پاتوبیولوژی اختیاریه

  • آدرس خ پاسداران- بالاتر ازچهارراه پاسداران - نبش بهارستان 4 - پ 4 ط 2
  • تلفن 22540886
درباره آزمایشگاه