آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهیدی

  • آدرس خیابان میرداماد - خیابان بهروز - ساختمان امیرپلاک 17
  • تلفن 22277683
درباره آزمایشگاه