تشخیص طبی دکتر جعفر زاده

  • آدرس خ قزوین دوراهی قپان -خ امین الملک-خ شهید محمودزاده-ک احمد دهقان-پ137
  • تلفن 55700707
درباره آزمایشگاه