آزمایشگاه الغدیر

  • آدرس میدان رسالت خیابان هنگام میدان الغدیر
  • تلفن 77808880 , 77808884
درباره آزمایشگاه