آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی شهدای علی آباد

  • آدرس خیابان شهید رجائی بلوارشهد دستواره 24 متری باستانی پور پلاک 35
  • تلفن 55086688
درباره آزمایشگاه