آزمایشگاه صدر به آفرین

  • آدرس چهارراه ولی عصر خیابان کریم خان زند خیابان به آفرین
  • تلفن 42614
درباره آزمایشگاه