آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی

  • آدرس خیابان آفریقا بالاتراز میرداماد خیابان شهید هرمزستاری شماره 4
  • تلفن 88787900 , 8786151
درباره آزمایشگاه