آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی

  • آدرس ستارخان-خ پاتریس-پ30
  • تلفن 66930847
درباره آزمایشگاه