پاتو بیو لوژی بوعلی

  • آدرس خ آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس-پ20
  • تلفن 22049852
درباره آزمایشگاه