دولت

  • آدرس خ پاسداران جنب پمپ بنزین مقابل گلستان هشتم پ 308
  • تلفن 22584327 , 22558333
درباره آزمایشگاه