آزمایشگاه خرازی

  • آدرس خیابان پیروزی مقابل خیابان دوم نیروی هوائی پلاک 861
  • تلفن 77439967
درباره آزمایشگاه