آزمایشگاه بعثت

  • آدرس اتوبان افسریه ، سه راه تختی، بلوارهجرت
  • تلفن 33190494 , 33190493
درباره آزمایشگاه

مدخل ورودی آزمایشگاه قرار گرفته که بعد از آنجا بیمار به اتاق نمونه گیری هدایت می شود. آزمایشگاه شامل بخش های هماتولوژی، پاتولوژی، بیوشیمی, میکروب شناسی سرولوژی،هورمونی و بانک خون است. - پاتولوژی پاتولوژی که جوابگوی بیماران داخل و خارج بیمارستان می باشد . بخش پاتولوژی در طبقه ی همکف بیمارستان واقع شده است . همهی امور پاتولوژی تحت نظارت مدیریت پاتولوژی است که او در مقابل مدیریت و ریاست بیمارستان پاسخگو می باشد .. براساس دستور وزارت بهداشت در همه ی جراحی های انجام شده چه به صورت سرپایی و چه در اتاق عمل اگر بافتی برداشته شود بایدآزمایش بافتی(بررسی سلولی)انجام شود که این کار توسط پاتولوژی بیمارستان انجام می شود.پرسنل این بخش درشیفت صبح و عصر 2 نفر و 1نفر پزشک پاتولوژیست می باشند. این بخش در شیفت عصر و شب فعال نمی باشد.( به طور میانگین این بخش حدود 300 مراجعه در ماه دارد.)