آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پارتیان

  • آدرس بزرگراه رسالت - 16 متری اول جنوبی (شهید همایی ) پلاک 291
  • تلفن
درباره آزمایشگاه