آزمایشگاه ایران نوین

  • آدرس خیابان ایران نوین روبروی مهندسی ارتش-پلاک 194
  • تلفن 66944554
درباره آزمایشگاه