آزمایشگاه شبانه روزی حمیدیه

  • آدرس خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پلاک 40
  • تلفن 88969494
درباره آزمایشگاه