آزمایشگاه تشخیص طبی اشراق

  • آدرس حکیمیه -فازیک -خیابان گلریز-نبش گلریز3-پلاک 528
  • تلفن 77307444
درباره آزمایشگاه