آزمایشگاه تشخیص طبی ماد

  • آدرس خیابان دولت چهارراه اختیاریه جنب داردخانه ویولا پلاک 481
  • تلفن 22542276
درباره آزمایشگاه