تشخیص پزشکی کاخ

  • آدرس بلوار کشاورز خ فلسطین پ 387
  • تلفن 88901169
درباره آزمایشگاه