آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاخ

  • آدرس بلوار کشاورز خیابان فلسطین پلاک 387
  • تلفن 88901169
درباره آزمایشگاه