آزمایشگاه بیمارستان مدائن

  • آدرس خیابان انقلاب - خیابان جمالی جنوبی - بیمارستان مدائن
  • تلفن 66469209
درباره آزمایشگاه