آزمایشگاه بیمارستان مدائن

  • آدرس خ انقلاب - خ جمالی جنوبی - بیمارستان مدائن
  • تلفن 66469209
درباره آزمایشگاه