آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

  • آدرس فلکه دوم صادقیه -اول خیابان آیت اله کاشانی-درمانگاه ابن سینا
  • تلفن 47900
درباره آزمایشگاه