آزمایشگاه درمانگاه خیریه ولیعصر (عج

  • آدرس شهرری میدان نماز جنب مسجد جامع ارشاد
  • تلفن 55900699
درباره آزمایشگاه