تشخیص طبی مهدیان

  • آدرس اسلامشهر شهرك قائمیه خ اصلی كوچه 23-پ1/181
  • تلفن 0228 , 2463544
درباره آزمایشگاه