خیریه کانون هموفیلی

  • آدرس تقاطع خ فلسطین - خ زرتشت پ 101
  • تلفن 88910001
درباره آزمایشگاه