آزمایشگاه خیریه کانون هموفیلی

  • آدرس تقاطع خیابان فلسطین - خیابان زرتشت پلاک 101
  • تلفن 88910001
درباره آزمایشگاه