طبی رایت

  • آدرس خ ولیعصر بین میدان منیریه و خ فرهنگ پلاک 777
  • تلفن 55382555
درباره آزمایشگاه