آزمایشگاه دکتر پدرام

  • آدرس مهر آباد جنوبی- خیابان پادگان - پلاک 88
  • تلفن 66602836
درباره آزمایشگاه