آزمایشگاه بهرامی

  • آدرس خیابان دماوند - خیابان شهید کیائی
  • تلفن 77547971 , 77547974
درباره آزمایشگاه