آزمایشگاه افسریه

  • آدرس خیابان افسریه -15متری دوم -اول خیابان 29
  • تلفن 33146534
درباره آزمایشگاه