پاتوبیو لوژی سینا

  • آدرس میدان آزادی - خ آزادی - ساختمان شماره 10
  • تلفن 66002661 , 6034549
درباره آزمایشگاه