آزمایشگاه فرهنگیان مرکزی تهران

  • آدرس خیابان امام خمینی جنب فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان
  • تلفن 66727313 , 14
درباره آزمایشگاه