خیریه دار الشفاء امام مجتبی

  • آدرس میدان شهدا خ شکوفه خ نور صالحی پ 136
  • تلفن 33344999 , 3796566
درباره آزمایشگاه