آزمایشگاه پور محمدی

  • آدرس ملارد سراسیاب ملارد روبروی خ امام خمینی جنب پل عابر سوم
  • تلفن 2616464007
درباره آزمایشگاه