آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری

  • آدرس ری اتوبان بعثت کیان شهر خ شهید قاضی زاده
  • تلفن 33883010
درباره آزمایشگاه