تشخیص طبی نمونه

  • آدرس یافت آباد انتهای بلوار معلم پ 458 ط اول واحد 6
  • تلفن 22645149 , 2645148
درباره آزمایشگاه